CREAR MI CUENTA

¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

SUBVENCIONS GOVERN BALEAR 2019
SUBVENCIÓ PER ALS CLUBS ESPORTIUS DE LES ILLES BALEARS PER CUBRIR LES DESPESES EN COMPETICIONS DE CATEGORIA NACIONAL I PROMOCIONIN LES ILLES BALEARS DURANT LA TEMPORADA ESPORTIVA 2018/2019.
SOL·LICITADA EL 27/09/2018
PROPOSTA
COBRAT
PENDENT
44.229,90 €
0,00 €
44.229,90 €
INFORMACIÓ ACTUALIZADA EL 31/01/2019
SUBIR