CREAR MI CUENTA

¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

SUBVENCIONS GOVERN BALEAR 2018
SUBVENCIÓ PER CUBRIR LES DESPESES DE DESPLAÇAMENTS EN AVIÓ, ALLOTJAMENTS I MANUTENCIÓ DURANT LA TEMPORADA 2017/2018.
SOL·LICITADA EL 05/03/2018
PROPOSTA
COBRAT
PENDENT
25.220,12 €
21.653,91 €
0,00 €
SUBVENCIÓ PER CUBRIR LES DESPESES FEDERATIVES DE LA TEMPORADA 2017/2018.
SOL·LICITADA EL 22/03/2018
PROPOSTA
COBRAT
PENDENT
9.098,11 €
9.098,11 €
0,00 €
INFORMACIÓ ACTUALIZADA EL 31/01/2019
SUBIR