CREAR MI CUENTA

¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

SUBVENCIONS CONSELL INSULAR D'EIVISSA 2018
SUBVENCIÓ PARTICIPACIÓ EN LLIGUES NACIONALS ESTATALS 2017/2018.
SOL·LICITAT EL SIGNAT EL 26/09/2018
PROPOSTA
COBRAT
PENDENT
25.000,00 €
0,00 €
25.000,00 €
AJUDA PER A LES ENTITATS ESPORTIVES SENSE ÁNIM DE LUCRE PER AL FORMENT DE LA SEVA ACTIVITAT ESPORTIVA MANTENIMENT DE CLUBS
SOL·LICITADA SIGNAT EL 26/10/2017
PROPOSTA
COBRAT
PENDENT
2.516,27 €
0,00 €
2.516,27 €
INFORMACIÓ ACTUALIZADA EL 31/01/2019
SUBIR